Režim dňa v MŠ:

 

06:30 - 07:30    schádzanie detí, hry a hrove činnosti detí v 1.triede

07:30 - 08:00    hry a hrove činnosti detí v dvoch triedach, pohybové a relaxačné cvičenia

08:00 - 08:30    činnosti zabespečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)

08:30 - 09:15    edukačné aktivity

09:15 - 10:45    príprava na pobyt vonku, pobyt vonku

10:45 - 11:00    činnosti zabespečujúce životosprávu (osobná hygiena)

11:00 - 11:30    obed

11:30 - 14:00    osobná hygiena, odpočinok

14:00 - 14:30    sebaobslužné činnosti, hygiena, olovrant

14:30 - 15:30    popoludňajšie vzdelávacie aktivity na triedach

15:30 - 16:30    popoludňajšie vzdelávacie aktivity v 1.triede

 

Pri priaznivom počasí sa popoludňajšie vzdelávacie aktivity konajú na šk.dvore.