.ZÁPIS DETÍ DO MŠ.

OZNAMY

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

                                                                    

 

 

 

                                               

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONUKA PROGRAMOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY V ŠK. ROKU 2017/2018

 • Mami, oci  - idem do školy! (mapovanie silných a slabých stránok)

VEK: predškolský vek

CIEĽ: Prostredníctvom individuálnej práce zmapovať silné a slabé stránky každého dieťaťa. Poskytnúť nácvik a odporučenie pre prácu na oslabených  percepčných zručnostiach. Možnosť individuálnej konzultácie s rodičom každého dieťaťa. V priestoroch materskej školy ponuka otvorenej hodiny, na ktorej bude demonštrovaná stimulácia silných stránok dieťaťa a práca na oslabených schopnostiach.

OBSAH OTVORENEJ HODINY: 

 • rozvoj fonematického uvedomovania                                                                                                
 • rozvoj grafomotoriky,  vizuomotoriky
 • odvodzovanie slov, jednotné/množné číslo, stupňovanie prídavných mien
 • rozvoj fonematického uvedomovania a fonematickej diferenciácie
 • rozvoj naratív, modelácia gramaticky správnych viet
 • Poslúchaj ma jazýček

POČET STRETNUTÍ: 5 stretnutí/ 1 vyučovacia hodina

VEK:  3 - 4 roky

CIEĽ: Hravou formou posilniť svaly tváre, jazyka a pier (pomáhajú k správnej výslovnosti), naučiť deti lepšie dýchať (zamedziť plytkému dýchaniu),  rozvíjať správnu výslovnosť hlások materinského jazyka. Možnosť individuálnej konzultácie s rodičom každého dieťaťa.

OBSAH:

 • oromotorické cvičenia
 • nácvik správneho dýchania
 • artikulačné cvičenia zamerané na všetky hlásky materinského jazyka

Deti zároveň obdržia pracovný zošit, ktorý ich bude sprevádzať počas všetkých stretnutí, zároveň bude slúžiť aj ako pomôcka rodičom, ktorí môžu v domácom prostredí pracovať s dieťaťom a nadviazať na prácu v materskej škole. Po ukončení skupinovej činnosti budú poskytnuté individuálne odporúčania s návrhmi na podporu oslabených percepcií.  

 • V krajine slov

POČET STRETNUTÍ:  5 stretnutí/ 1 vyučovacia hodina

VEK:  4 - 5 rokov                                                           

CIEĽ: Rozvíjať reč u detí, ktoré rozprávajú málo, alebo artikulujú nesprávnym spôsobom či jednotlivé hlásky pri vyslovovaní zamieňajú. Možnosť individuálnej konzultácie s rodičom každého dieťaťa.

OBSAH:  

 • prípravné artikulačné cvičenia, oromotorické cvičenia
 • vyvodzovanie samohlások a spoluhlások
 • stimulácia správnej výslovnosti jednotlivých hlások
 • rozvoj slovnej zásoby
 • kategorizácia, rozvoj grafomotoriky

Deti zároveň obdržia pracovný zošit, ktorý ich bude sprevádzať počas všetkých stretnutí, zároveň bude slúžiť aj ako pomôcka rodičom, ktorí môžu v domácom prostredí pracovať s dieťaťom a nadviazať na prácu v materskej škole. Po ukončení skupinovej činnosti budú poskytnuté individuálne odporúčania s návrhmi na podporu oslabených percepcií. 

Ponúkané programy sú bezplatné. Každý žiak sa môže zúčastniť v jednom školskom roku len jedného programu. Podmienkou zaradenia dieťaťa do programu je podpísanie informovaného súhlasu na prácu s dieťaťom,, ktorý je platný na jeden školský rok. V prípade záujmu ponúkame možnosť individuálnych konzultácii pre rodičov a učiteľov.

Lektorkou programov bude odborný zamestnanec SCŠPP. V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných aktivít  sa môžete kontaktovať na tel. č. 0948 833 430.  Radi Vám poskytneme bližšie informácie, resp. dohodneme termín a podmienky realizácie programu na Vašej škole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRVÉ DNI V MATERSKEJ ŠKOLE

Aj vy si kladiete otázku, ako vaša ratolesť zvládne nástup do materskej školy?
A ako túto zmenu zvládnete vy?
Ako dieťaťu vysvetliť, prečo sa budete musieť každý deň na pár hodín rozlúčiť?


Niektoré deti sa s nástupom do kolektívu vyrovnajú v priebehu prvých dní, iné sa na nové prostredie adaptujú aj za niekoľko týždňov. Je potrebné si uvedomiť, že dieťa prichádza do neznámeho prostredia, nevie sa orientovať v nových priestoroch, musí sa prispôsobiť novému režimu, pravidlám, nedostáva sa mu toľko pozornosti ako keď je iba s vami. To všetko je veľmi náročné a potrvá určitý čas, kým sa začne v novom prostredí cítiť bezpečne.

Ako pomôcť dieťaťu k úspešnej adaptácii?
Dovoľte mu po dohode s učiteľkou priniesť si obľúbenú hračku, s ktorou sa mu prvé dni ľahšie zvládnu.
Zbytočne nepredlžujte rána s plačúcim dieťaťom v šatni, prejavte mu porozumenie, ubezpečte ho, že ho máte radi a že poň prídete a odovzdajte ho učiteľke.
Zostaňte po celý čas pokojní.
Dôverujte učiteľkám v triede.
Neporovnávajte dieťa s inými deťmi, ktoré neplačú a usmievajú sa, rešpektujte jeho pocity.
Hovorte mu pravdu -  idem do práce, budem doma upratovať, variť a pod.
Komunikujte s dieťaťom o tom, čo sa v materskej škole dialo, ale nenúťte ho rozprávať, ak nechce.
Prejavte mu dôveru, že je šikovné, že to zvládne, že sa naučí aj to, čo sa mu doteraz nedarí.

Pripravte sa dopredu.
     Ešte pred nástupom do materskej školy oboznámte dieťa na prechádzke s budovou, pozerajte na deti na dvore, hovorte s ním o tom, čo v materskej škole robia a povedzte mu, že aj ono pôjde medzi ne, bude sa tam hrať, učiť sa nové pesničky. Nezľaknite sa, ak dieťa nemalo spočiatku problém sa adaptáciou, tešilo sa do materskej školy a po čase ju začne odmietať. Aj toto je prirodzený prejav niektorých detí, pre ktoré bolo spočiatku všetko zaujímavé, nové a tešilo sa na to. Po čase im však nemusia vyhovovať obmedzenia, takže tento protest u nich prichádza oneskorene. V živote budú čakať na deti ešte iné zmeny, bude sa musieť vyrovnať s rôznymi situáciami, teda už v tomto veku bude mať prvú skúsenosť a môže ju zvládnuť úspešne za vašej pomoci a pochopenia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K začiatku školského roka je potrebné pre dieťa doniesť:

 • prezuvky
 • pyžamko
 • osobné veci na prezlečenie – tepláky, tričko, aj  náhradné spodné prádlo
 • vankúšik  a obliečku na paplónik
 • toaletné potreby – 1 balík vlhčených obrúskov
 • uteráčik
 • zubnú kefku, pohárik, pastu (platí pre II. a III.triedu).

Žiadame rodičov všetky osobné veci podpísať!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------