Informácie o nás:

 

Zriaďovateľ MŠ:  Obec Bystrička zastúpená starostkou obce Zdenkou Maršalovou

                                      

Personálne obsadenie:

 

MŠ Bystrička:                      

Riaditeľka: Petra Banášová

 

Učiteľky:

               Petra Banášová

               Mgr. Martina Jablonská  

               Ingrid Adamišová

               Mgr. Lívia Hubová

 

Upratovačka: Ľudmila Vaváková

 

Vedúca ŠJ: Mgr. Miroslava Kováčová

Kuchárky: Soňa Kalánková, Iveta Buociková


 

 

TRIEDY:

 

Trieda 3 - 4 ročných detí - I.trieda

Učiteľky: Petra Banášová, Mgr. Lívia Hubová

 

Trieda 5 - 6 ročných detí - II.trieda

Učiteľky: Mgr. Jablonská Martina, Ingrid Adamišová