KRÚŽKY 

Materská škola ponúka aj nadštandartné aktivity prostredníctvom krúžkovej činnosti. Deti sa zdokonaľujú v zručnostiach a rozvíjajú svoje záľuby.

Ponuka záujmových krúžkov na školský rok 2017/2018

 

  • TANEČNÝ ODBOR

Zodpovedný lektor: Bc. Michala Lettrichová

          tel. č: 0905 280 024

  • VÝTVARNÝ ODBOR

Zodpovedný lektor: Mgr. Eduard Jakubec

  • ANGLICKÝ ODBOR

Zodpovedný lektor: Mgr. Michaela Černáková