KRÚŽKY:

Materská škola ponúka aj nadštandartné aktivity prostredníctvom krúžkovej činnosti. Deti sa zdokonaľujú v zručnostiach a rozvíjajú svoje záľuby.

Ponuka záujmových krúžkov na školský rok 2018/2019

 

  • TANEČNÝ ODBOR

Zodpovedný lektor: Simona Ďuríková (utorok)

  • VÝTVARNÝ ODBOR

Zodpovedný lektor: Michaela Laškody (piatok)

  • ANGLICKÝ ODBOR

Zodpovedný lektor: Mgr. Michaela Černáková (utorok, streda)

  • HUDOBNÁ VÝCHOVA

Zodpovedný lektor: Danka Borcovanová (štvrtok)