Informácie o nás

 

Zriaďovateľ MŠ:  Obec Bystrička zastúpená starostkou obce Zdenkou Maršalovou

                                      

Personálne obsadenie:

 

MŠ Bystrička:                      

Riaditeľka: zast. Mgr. Júlia Ugorčáková

 

Učiteľky:

               Mgr. Natália Špiriaková

               Mgr. Martina Jablonská  

               Ingrid Adamišová

               Janka Pantáková

Školníčka: Janka Nemcová

 

Vedúca ŠJ: Drahuša Debnárová

Kuchárky: Soňa Kalánková, Iveta Buociková


 

 

TRIEDY

Trieda 3 - 5 ročných detí - I.trieda

Učiteľky: Adamišová Ingrid, Mgr. Špiriaková Natália

Deti:

1. Barta Filip

2. Debnár Richard

3. Froľo Dávid

4. Grešková Jasmína

5. Greško Marko

6. Hanicová Kristína

7. Košútová Dominika

8. Korbeľová Alica

9. Libič Matúš

10. Lučanský Róbert

11. Pospíšil Lukáš

12. Pospíšilová Nataša

13. Slivka Martin

14. Součková Nela

15. Ševčík Michal

16. Garajová Tamara

17. Hujčáková Ivana

18. Masár Dominik

19. Plica Oliver

20. Račáková Daniela

21. Sopóciová Sára

22. Sopóciová Aneta

23. Vateha Leo

 

 

Trieda 5 - 6 ročných detí - II.trieda

Učiteľky: Mgr. Jablonská Martina, Pantáková Janka

Deti:

1. Baka Nicolas

2. Baranček Juraj

3. Debnár Matúš

4. Durdiaková Lucia

5. Foltánová Nina

6. Froľo Filip

7. Hlavňová Kristína

8. Korbeľ Tim

9. Koškárová Nina Sofia

10. Kozánek Mojmír

11. Kráľ Artur

12. Minichová Ema

13. Mogorová Vanda

14. Nepela Tomáš

15. Párička Jerguš

16. Račáková Lia

17. Rajniak Matej Oto

18. Štefanides Matej

19. Trnovec Teo

20. Rendek Peter

21. Matuľa Simon

22. Košút Filip

23. Schudichová Kristína