KRÚŽKY 

Materská škola ponúka aj nadštandartné aktivity prostredníctvom krúžkovej činnosti. Deti sa zdokonaľujú v zručnostiach a rozvíjajú svoje záľuby.

Ponuka záujmových krúžkov na školský rok 2016/2017

 

  • TANEČNÝ ODBOR

Zodpovedný lektor: Bc. Michala Lettrichová


  • VÝTVARNÝ ODBOR

Zodpovedný lektor: Mgr. Eduard Jakubec


  • LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR

Zodpovedný lektor: Danka Rusnáková

 

  • ANGLICKÝ ODBOR

Zodpovedný lektor: Mgr. Kristína Štrbíková